Politiet fandt igen fejl på skibusser

En målrettet indsats mod hovedsageligt skibusser afslørede igen problemer med flere køretøjer.

På de store rejsedage i uge 4, 6 og 8, hvor landets snehungrende skientusiaster drager afsted mod enten nord eller syd afholdt Rigspolitiets Nationale Færdsels Center i samarbejde med landets tre tungvognscentre en målrettet kontrol mod skibusserne.

Ved kontrollerne kunne politiet konstatere indtil flere overtrædelser, som havde direkte indvirkning på sikkerheden. Blandt andet kunne politiet konstatere at ildslukkere ikke havde gennemgået årligt eftersyn, nødudgange ikke var markeret ved skiltning og primært påhængsvogne dumpede i en bremsetest.

På samtlige kontroller medvirkede politiets bremseprøvestand, og på den sidste kontroldag dumpede en bus bremsetesten. Bussen fragtede passagerer, som var på vej til et arrangement i Tyskland. Den dumpede test satte et brat stopper for passagerernes udflugt, da bussen fik af-monteret nummerpladerne og efterfølgende indkaldt til syn. Ydermere kunne politiet konstatere fejl på lygter samt manglende dokumenter i forhold til selve transporten.

”Endnu en gang må vi desværre konstatere, at det er nødvendigt, at politiet afholder disse kontroller. Vi har at gøre med busser, som fragter mange passagerer rundt på vejene i både Danmark men også i resten af Europa, og de har altså fejl, som er til fare for trafiksikkerheden. Det er potentielt tunge køretøjer, som kan slå mennesker ihjel, hvis bremserne ikke virker eller passagererne bliver fanget i en forulykket bus, hvor brandslukkere ikke virker og nødudgange ikke er synligt markeret”, udtaler politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdsels Center”

 

Ud over de ovennævnte overtrædelser havde en chauffør valgt at anvende sin bus til godstransport. En sådan form for transport kræver en tilladelse til godskørsel, hvilket chaufføren ikke var i besid-delse, og ydermere var et kontroldokument ikke udfyldt, og vognmanden måtte derfor indkassere en bøde på 50.000 kr.

Samlet set blev der på de pågældende dage standset 230 køretøjer og udskrevet 116 bøder til både chauffører og virksomheder.

Rigspolitiet og landets tungvognscentre fortsætter løbende i 2019 med kontroller rettet mod tunge køretøjer.