Ny kampagne vil minde os alle om at få talt ud

Med spørgsmålet ’Fik du sagt det, du ville?’ vil en ny kampagne huske københavnerne på, at vi skal turde tage hul på både svære og tunge samtaler med vores nærmeste om alt fra død og sorg til kriser og ensomhed. Og vi skal huske at få det gjort, før det er for sent.

Sorg, død og ensomhed er måske ikke ligefrem de muntreste samtaleemner – særligt i denne tid, hvor stemningen i øvrigt er sat med honninghjerter, glögg og juleklip. Men i netop disse decemberdage er det alligevel ikke kun de blinkende lyskæder, der præger de københavnske gader. En ny kampagne fra Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er nemlig rullet ud på busser og plakater i byrummet med en påmindelse til københavnerne om, at de skal tale mere om netop de emner.

’Fik du sagt det, du ville?’ er en kampagne, der vil hjælpe os alle til at blive bedre til at finde plads til de snakke, der handler om de vigtigste ting i livet – også døden, sorgen og ensomheden. Også på de sociale medier er kampagnen synlig.

For stedfortrædende sundheds- og omsorgsborgmester Klaus Mygind er der flere gode grunde til at tage budskabet til sig. For udover at give mulighed for at afklare vigtige praktiske ting omkring et forestående dødsfald og eksempelvis afstemme ønsker til alt fra testamente, behandling og salmevalg, så kan en åben snak med ens nærmeste også være med til at ’få styr’ på nogle af de mindre håndgribelige ting i det liv, man har levet sammen, og som man er ved at tage afsked med.

”Det er jo ikke en nem samtale at tage fat på, for hvordan skal det gøres, og hvornår er det ok? Vil min kære overhovedet kunne klare det? Det er nogen af de overvejelser, mange har, når de står som pårørende til et menneske, der måske snart skal dø. Men vi ved, at det faktisk har en betydning at snakke om det svære – både for den syge eller døende, men også for den sorgproces, som de pårørende vil skulle igennem efter at have mistet. Derfor skal vi have rystet lidt af det tabu af døden, som desværre bremser nogle i at tage hul på snakken,” siger Klaus Mygind.

Sorgen er ensom

Kampagnen i byrummet og på de sociale medier er sat i verden af Københavns Kommune og Det Nationale Sorgcenter, som har valgt at samarbejde om at sprede det vigtige budskab. Ifølge sorgcentret er netop tabuet omkring døden en stor udfordring i forhold til at give mulighed for en naturlig sorgproces hos efterladte. Undersøgelser viser ifølge Det Nationale Sorgcenter, at for omkring hver 7-10. dansker udvikler sorgen sig til en alvorligere tilstand, som de skal have behandling for.

”Det er, som om vi har glemt døden. Vi lukker øjnene for den og bilder os ind, at vi lever evigt. Dødens tabu betyder, at vi har svært ved at tale med mennesker, der har alvorlig sygdom og sorg inde på livet. Sorgen bliver derfor ofte en ensom affære, og sådan skal det ikke være! Vi kan alle starte med at øve os i at sige ’når jeg dør’ og ikke ’hvis jeg dør’,” siger direktør i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt.

Kampagnen, som fylder i bybilledet de næste par uger, handler derfor om skabe opmærksomhed blandt københavnerne om, hvor vigtigt det er at turde tale om det, der betyder noget, med de mennesker, der står os nær, før det er for sent.

Der er hjælp at hente

Samtidig ønsker Københavns Kommune med kampagnen at få fortalt københavnerne, hvor de kan søge hen, hvis de har brug for hjælp.

”Københavnerne skal vide, at vi i Københavns Kommune har forskellige tilbud til dem, hvis de får brug for det. Vi har de senere år haft et særligt fokus på dels at uddanne vores medarbejdere til at hjælpe med den svære samtale, og dels på at opspore pårørende, der er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner, og som har brug for særlig støtte. Det vil vi gerne udbrede kendskabet til,” siger Ursula Stockmarr, som er projektleder for projekt Værdig død i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

I sidste måned var forvaltningen og Det Nationale Sorgcenter også vært ved en temadag under samme titel. Plakater og bannere med spørgsmålet ’Fik du sagt, det du ville?’ fyldte – sammen med 700 besøgende københavnere – op på rådhuset, da der blev inviteret til en dag med oplæg og inspiration om den svære, men vigtige samtale.

Kampagne: Fik du sagt det, du ville?

  • Københavns Kommune står i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter bag kampagnen i byrummet og på de sociale medier med sloganet ”Fik du sagt det, du ville?”.
  • Kampagnen kan opleves i byrummet i uge 50 og 51 – og igen til foråret 2020.
  • Læs mere: fikdusagt.dk – herunder 5 skridt mod den vigtige samtale og tilbud til københavnere med død og sorg tæt på livet.