Kun en øvelse: Tre timers blå blink på sygehuset

Medarbejdere fra politi, brandvæsen, sygehus, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet er tirsdag aften i gang med en stor øvelse i og ved Esbjergs nye sygehusbyggeri

Opbuddet af køretøjer og røgen i bygningen vil være som i en virkelig situation. Opgaven med at tage sig af 25 indlagte patienter og deres pårørende vil også virke virkelighedstro for de medarbejdere, der denne aften er på vagt på 3. sal i den nye sengebygning. ’Patienterne’ er dog frivillige figuranter, der hver ’spiller’ sin rolle med de behov, samme personale typisk møder på en vagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Hvad sker der, hvilke svære valg skal træffes, og hvordan samarbejdes der med andre involverede i en større krise – og med resten af sygehuset?

Det vil alt sammen vise sig – øvelsen træner nemlig det interne beredskab på sygehuset samt det generelle samarbejde mellem politi, brandvæsen og sundhedsvæsen, der i dette scenarie hver vil stille med en indsatsleder.

– Borgerne har naturligvis høje forventninger til, at vi kan holde hovedet koldt og passe bedst muligt på vores patienter selv i de allermest presserende situationer. De skal kunne stole på, at vi er klar til at leve op til ansvaret den dag, vi igen står i en alvorlig krise, siger sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth, der ikke selv deltager i øvelsen, men er overordnet ansvarlig for beredskabet på sygehuset.

Øvelsen har været drøftet gennem længere tid, og er planlagt som en del af forberedelserne til at sygehuset tager den nye sengebygning i brug. Indholdet afsløres dog ikke på forhånd for deltagerne, hvoraf nogle først i sidste øjeblik bliver klar over, at der er tale om en øvelse.

Den nye bygning har mange faciliteter, der optimerer sikkerheden for både patienter, pårørende og medarbejdere. Derfor har det været nødvendigt at bruge en del tid på at udtænke et scenarie, som giver anledning til at det større samarbejde aktiveres.

Øvelsen er udfordrende på grund af scenariet, men naturligvis også fordi hverken sygehusets medarbejdere, politi eller redning har erfaring med rammerne i den nye bygning.

Scenerne fra dagens øvelse kan se voldsomme ud, men der er gjort en indsats for at forberede sygehusets naboer, patienter og besøgende og undgå unødig bekymring.

Ud over medarbejderne fra Sydvestjysk Sygehus, Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydvestjysk Brandvæsen, er der også medspil fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland samt fra Hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Beredskabsstyrelsen Sydjylland assisterer primært redningsmandskabet, og Hjemmeværnet bistår i indsatsområdet – fx med afspærring, evakuering, færdselsregulering og lign.

Derudover har Ældresagens Lokalafdeling i Esbjerg, UC Syd og Rescue Center Danmark leveret et stort bidrag ved at skaffe kontakt til de sammenlagt 35 figuranter, der indgår i øvelsen.

Mens øvelsen står på, vil der være en mindre afspærring ved henholdsvis Haraldsgade og Østergade. Afspærringen betyder, at køretøjer ikke kan køre ind på området, men trafikanter, der allerede holder parkeret, har mulighed for at forlade området ved og omkring sygehuset.