Københavns lærerformand: Vi mangler tid til at tale med eleverne

Formand for Københavns Lærerforening Lars Sørensen

Flere medier kunne fredag fortælle, at Københavns Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen i et nyt skoleudspil opfordrer kommunens skoler til at drosle ned for karakterer og op for individuelle samtaler med eleverne. Et godt forslag, mener formand for Københavns Lærerforening, Lars Sørensen. Han understreger, at lærerne i København netop efterspørger tid til at tale med eleverne, men at der ligger så mange opgaver på deres bord, at de umuligt kan nå det.

”De københavnske lærere er ved at drukne i arbejdsopgaver. Samtaler er en meget vigtig del af lærernes relationsarbejde, men der har ikke været ret meget tid til at tale med eleverne de seneste år, fordi der ligger så mange andre opgaver på lærernes bord. Det er fantastisk, at kommunen ønsker at neddrosle karakterer til fordel for samtaler. Men vi må sammen med politikerne diskutere, hvilke opgaver lærerne så ikke skal løse,” fastslår Lars Sørensen.

Han fortæller, at de københavnske skolelærere er stressede og frustrerede over, at det ikke klart fremgår noget sted, hvordan de skal prioritere i de mange opgaver. Han opfordrer politikerne til at definere et anslået tidsforbrug til de enkelte opgaver i den kommende arbejdstidsaftale, som Københavns Lærerforening og Børne- og Ungdomsforvaltningen forhandler om netop i denne tid.

”Lærerne i København fortæller samstemmende, at de ikke kan nå at løse deres opgaver. Ikke alene er der for mange opgaver – der er også en total mangel på prioritering af opgaverne fra skoleledelsernes side. Hvis vi skal holde flere elevsamtaler, skal den kommende arbejdstidsaftale definere, hvor meget tid, der skal bruges på de forskellige opgaver. Ellers hænger hverdagen ikke sammen ude på skolerne,” understreger Lars Sørensen.

Han mener, at tiden til elevsamtaler er godt givet ud, og at initiativet fra Børne- og Ungdomsborgmesteren vil styrke eleverne, men at opgaven skal prioriteres tidsmæssigt.

”Jeg tror ikke, at en karakter er motiverende i sig selv. Det, der motiverer eleven, er, at læreren er opmærksom på, hvor eleven er fagligt og udviklingsmæssigt. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil gavne eleverne, at man neddrosler karakterer til fordel for flere samtaler – lærerne skal bare have tiden til det,” fastslår Lars Sørensen.