H.K.H. Kronprinsessen og Rasmus Prehn besøger Indonesien

H.K.H. Kronprinsessen og udviklingsminister Rasmus Prehn besøger Indonesien den 2. – 5. december 2019. Med på rejsen er også UNFPA’s eksekutivdirektør Natalia Kanem.

Det vil være med fokus på piger og kvinders rettigheder, at HKH Kronprinsessen og udviklingsminister Rasmus Prehn besøger Indonesien. Men de vil også tage hul på fejringen af 70-året for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Indonesien. Og så vil Rasmus Prehn på rejsens anden del få indblik i, hvordan Danmark hjælper den indonesiske regering med at nå sine målsætninger på klima- og miljøområdet.

UNFPA’s eksekutivdirektør Natalia Kanem deltager i den del af rejsen, der omhandler kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR). Her vil de bl.a. få indblik i, hvordan SRSR-udfordringer og -løsninger håndteres i Indonesien, der har verdens største muslimske befolkning. Og de vil opleve, hvordan UNFPA, som er en af Danmarks tætteste multilaterale partnere, arbejder på landeniveau.

”Kvinders og pigers rettigheder er en vigtig prioritet i mit arbejde som udviklingsminister. Derfor glæder det mig at skulle rejse sammen med Kronprinsessen og Natalia Kanem. Sammen står vi endnu stærkere. Det er vigtigt netop i disse år, hvor vi oplever et pres fra konservative kræfter mod seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder,” siger Rasmus Prehn.

Kronprinsessen og udviklingsministeren vil også åbne fejringen af 70-året for de diplomatiske forbindelser ved et arrangement med kulturelementer og nordisk mad ved foden af Indonesiens nationalikon og største buddhistiske tempel, Borobudur.

På rejsens anden del vil Rasmus Prehn have fokus på grøn omstilling. Han vil besøge Jakartas største losseplads og en genbrugsstation. For at fremme grønne danske løsninger inden for arkitektur, transport og anden urban infrastruktur i Indonesiens kommende hovedstadsflytning, vil udviklingsministeren desuden åbne et højniveauseminar med deltagelse af centrale beslutningstagere og danske eksperter.

”Indonesien er blandt verdens allerstørste udledere af CO2 og har samtidig store affaldsproblemer. Derfor er der virkelig noget at komme efter, hvis det lykkes Indonesien at omlægge deres energi og udnytte deres ressourcer bedre. Danmark har i forvejen et tæt myndighedssamarbejde med Indonesien på energiområdet. Det styrker vi nu med et nyt initiativ, der vil skabe bedre sammenhæng mellem energiproduktion og affaldshåndtering på to øer. Verdensmål 7 om grøn energi for alle – hvor Danmark tager lederskab internationalt – er centralt både for at redde klimaet og fremme bæredygtig udvikling,” siger Rasmus Prehn.

Baggrund
Med 265 mio. indbyggere har Indonesien Sydøstasiens største befolkning og økonomi, ligesom der er tale om verdens tredjestørste demokrati. Danmark har haft diplomatiske relationer med Indonesien siden 1950, og fejringen i 2020 af 70-året for etablering af diplomatiske forbindelser er løftestang for et styrket strategisk partnerskab og indgåelse af en ny fælles handlingsplan. Indonesien er en stadig vigtigere dansk partner med et vidtforgrenet samarbejde inden for energi/klima og miljø samt fødevarer, sundhed, god regeringsførelse samt antiradikalisering.